Contact

Contact:Yan Bin
Tel:86-25-85031982
Fax:86-25-86516414
Address:Office of Stomatology, 136 Hanzhong Road, Nanjing.
Zip Code: 210029
Web: www.jsdental.cn