Xu,tao

 

 Curriculum Vitae
Xu,tao  
Department of Neurosurgery
Nanjing BenQ Hospital
No. 71 Hexi Road
Nanjing, Jiangsu 210019
P.R.China,
Cell: (86) 13851614843
Work Phone: (86) 25-5223-8800
E- Mail: atomknight1978@hotmail.com
EDUCATION AND TRAINING
2011-2012
 TRAINING:
Field of Study: Neurosurgery, Cerebrovascular Treatment
            HuaShan hospital
2011-Now M.S
Field of Study: Neurosurgery
Nanjing Medical University,
Nanjing, Jiangsu, P.R.China. 210029
 
1997-2002: Bachelor of Science,
Field of Study: Medicine,
SouthEast University,
Nanjing,Jiangsu, P.R.China.210029
WORKING EXPERIENCE
2009.7-Now: Attending Physician
Dept. of Neurosurgery
Affiliated Nanjing Benq Hospital
Nanjing Medical University
 
2002.7-2009.7: Resident physician
Dept. of Neurosurgery, Affiliated Zhongda Hospital
Southeast University
Nanjing, Jiangsu 210009