The Second School of Clinical Medicine

Teaching and research section
Director
Deputy director
Secretary
Internal Medicine
Miao Heng,
Long Mingzhi
Huang Guangming,
Gao Junfeng
Gao Junfeng
(part-time)
Surgery
Huang Ye
He Zhenyu
Mo Qifeng
Obstetrics and Gynecology
Ying Xiaoyan
Wang Chunning
Xu Boqun
Pediatrics
Gan Weihua

Wu Weiling
Ophthalmology
Zhang Xiaojun

Liu Jin
Otorhinolaryngology
Chen Renjie

Lin Yang
Dermatology
Jiang Yi

Zhang Yongbing
Radiology


Liu Jian
Traditional Chinese Medicine


Zhao Bei
Nursing
Zhang Shufen
Zhao Haiming

Geriatrics & General practice

Feng Meijiang,
Yang Lihua
DiagnosticsGeneral SurgeryDigestive EndoscopyTeaching and research group
Person in charge


Emergency medicine
Tan Xiao


Rehabilitation medicine
Liu Yuanbiao


Oralogy
Ma Yingchun


Nuclear medicine
Liu Yajie


Management organization
President:Ji Guozhong
Secretary of the Party Committee:Chen Chunyan
Vice President:Gan Weihua
Education Department:
 Chief:Cheng Yiqing
 Members:Li Junhua, Jin Zhaohui, Xin Wenjie, Han Zhengyao